COVID - Nájemné

22.06.2020

Podpůrný program Ministerstva průmyslu a obchodu je určen podnikatelům kteří museli kvůli mimořádným opatřením dočasně uzavřít své provozovny, a to pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. Tento program se zaměřuje na participaci na nákladech nájemného pro podnikatele, a to ve výši 50 %. Hlavním podmínkou je, že pronajímatel poskytne podnikateli slevu 30 % nájemného, podnikatel pak uhradí zbylých 20 %. V praxi vše funguje v režimu, že podnikatel uhradí nájemné po slevě a stát poté zpětně poskytne kompenzaci, tj. zmíněných 50 % nákladů nájemného.

Program se vztahuje na FO i PO, a na jejich platby nájemného za měsíce duben, květen a červen v maximální výši 10 mil. Kč.

  • Žádosti se podávají on-line, a to v od 26.6. 9:00h přes web www.mpo.cz 
Žadatelem může být:
  • FO nebo PO
  • osoba užívající provozovnu na základě nájemní smlouvy uzavřené před 13. 3. 2020
  • osoba, které byl zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách
  • osoba bez nedoplatků vůči vybraným státním institucím

Program je notifikován Evropskou komisí.

Další info zde.

Máte nárok na tuto státní podporu - infografika zde.