Ošetřovné pro OSVČ

11.05.2020

Dne 11. 5. 2020 se spouští možnost podat žádost o "ošetřovné" pro OSVČ za duben, a to v rámci 2. výzvy ze speciálního dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). 

Další info zde.

Dotace kompenzující OSVČ opatření proti koronaviru - ošetřování člena rodiny ve výši 424 Kč za každý den.

  • nárok má OSVČ, pečující o dítě/ děti mladší 13 let, za předpokladu, že na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba,
  • uvedená podpora bude vyplácena také OSVČ pečující o dítě (děti) do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost). Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu (osoby) zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách,
  • o dotaci se žádá za každý kalendářní měsíc po celou dobu uzavření škol; aktuálně běží lhůta do 30. dubna 2020 pro podání žádosti o čerpání dotace za období od 12. března do 31. března 2020,
  • žádost se podává na Ministerstvo průmyslu a obchodu, v případě potřeby pomoci při vyplňování žádosti jsou žadatelům k dispozici obecní živnostenské úřady.

STAV: platné

Další info zde a zde.