Posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2019

22.06.2020
  • Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně za období roku 2019 se posouvá, a to z 1. 4. nově na 18. 8. Stejně tak se posouvá i splatnost případného doplatku na dani. 
  • Platí zcela automaticky bez žádosti. 
  • Fyzickým nebo právnickým osobám, které kvartálně platí zálohu na daň, se ruší platba červnové zálohy. 
  • Prominutím zálohy však nedochází k prominutí samotné daně. 
  • Stát vyzývá k využívání i jiných způsobů podání daňového přiznání než jen prostřednictvím osobní návštěvy finančního úřadu. 
  • Daňové přiznání je možné podat elektronicky, nebo třeba poslat poštou.

STAV: platné

Další info zde.