Prominutí plateb pojistného na sociální pojištění

19.06.2020

Firmy do 50 zaměstnanců nebudou muset platit sociální pojištění, a to za měsíce červen, červenec a srpen 2020. Tato státní úleva se vztahuje pro firmy do 50 zaměstnanců. Na povinných odvodech tak firmy ušetří 24,8 % procent mzdových nákladů. V praxi se tato podpora bude vztahovat na 88 % zaměstnavatelů a 1,4 mil. zaměstnanců. 

Podmínky pro vznik nároku:

  • počet zaměstnanců v pracovním poměru zjištěný v každém z těchto třech měsíců se v porovnání se stavem zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %
  • zaměstnavatelé musí udržet 90 % objemu mezd jako v březnu 2020. 

Splnění těchto podmínek se bude posuzovat v každém měsíci zvlášť. V příslušném kalendářním měsíci navíc nemohou čerpat prostředky z programu Antivirus v režimu B, tedy překážek v práci na straně zaměstnavatele

Prokazování nároku: Místo předkládání žádosti zaměstnavatelé v měsíčním výkazu OSSZ pouze uvedou snížený vyměřovacího základ a zaplatí snížené pojistné.

Stav: Platné